09 februari 2019

Theo Rietkerk vijfde op de lijst voor Eerste Kamer

Kampenaar Theo Rietkerk staat definitief op plaats 5 van de CDA-lijst met kandidaten voor de Eerste Kamer. Theo Rietkerk is daarmee de eerste nieuwkomende man op de CDA lijst.

Gekozen door Provinciale Staten
Eerste Kamerleden worden gekozen door Provinciale Statenleden. De verkiezingen op 20 maart as voor Provinciale Staten zijn dus ook voor de landelijke politiek van belang. Op 20 maart is een uitgebrachte stem zo dubbel waardevol. Een stem voor het CDA Overijssel is ook een stem voor CDA kandidaat Theo Rietkerk in de Eerste Kamer.

Nevenfunctie
Het Eerste Kamerlidmaatschap is een nevenfunctie. De hoofdfunctie van Theo Rietkerk blijft voorzitter CvB Landstede Groep. Met zijn ervaring als oud Tweede Kamerlid en Oud Gedeputeerde van de provincie Overijssel brengt Theo Rietkerk regionale en landelijke ervaring mee. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.