13 april 2018

Tweede Kansen Kamer op zoek naar definitieve vorm

Na een opstartperiode van een klein jaar zijn de eerste initiatieven aangemeld bij de Tweede Kansen Kamer. Om het bestuurlijke experiment bij succes ook na deze statenperiode te kunnen behouden, willen Provinciale Staten een evaluatie en, bij succes, een advies voor de definitieve vorm van de Tweede Kansen Kamer. Bij de Tweede Kansen Kamer kunnen initiatieven en ideeën die nooit tot uitvoering zijn gekomen een second opinion aanvragen. Een onafhankelijk commissie bekijkt dan of het mogelijk is om het idee of initiatief bij Gedeputeerde Staten neer te leggen voor een besluit. 


Sociale invulling
CDA-Statenlid Gerda ter Denge, legt het belang van de Tweede Kansen Kamer uit: “De Tweede Kansen Kamer ziet vooral toe op een meer sociale invulling van herziening van zaken, die om wat voor reden dan ook zijn afgewezen. Voorop staat dat de indiener zelf moet aangegeven wat er is veranderd waardoor een herziening mogelijk op zijn plaats zou kunnen zijn. Te denken valt dan aan nieuwe wetgeving, een veranderd politiek klimaat of nieuwe inzichten bij de indiener”. Met een motie heeft Provinciale Staten er nu voor gezorgd dat het initiatief dat in de Staten is ontstaan ook na de verkiezingen op de Overijsselse agenda blijft.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.