06 november 2019

Uitnodiging | Verkiezing voorzitter CDA Overijssel | AV 21 november 2019

Het Algemeen Bestuur van het CDA Overijssel nodigt leden en geïnteresseerde niet-leden van harte uit voor de Algemene Vergadering op donderdag 21 november 2019, aanvang 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden. Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.00 uur. Bent u er ook bij? Aanmelden kan hier.

Belangrijke thema’s in deze Algemene Vergadering zijn:

Afscheid en verkiezing voorzitter CDA Overijssel
Voorzitter Maarten Westerduin heeft afgelopen voorjaar aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede bestuursperiode. Daarop heeft het Algemeen Bestuur een procedure vastgesteld om te komen tot een nieuwe voorzitter. Op advies van de Vertrouwenscommissie onder leiding van Patrick Welman, burgemeester Oldenzaal heeft het Algemeen Bestuur in september Marc Dullaert (56) uit Deventer voorgedragen als kandidaat-voorzitter voor het CDA Overijssel.
Marc Dullaert is onder meer oprichter en bestuursvoorzitter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. Hij was in opdracht van de ministeries van OCW, VWS, J&V, de Onderwijsraden PO/VO en de VNG de Landelijk Aanjager van het ‘Thuiszitterspact’ en hij is voormalig Kinderombudsman.
Tijdens deze Algemene Vergadering nemen we afscheid van voorzitter Maarten Westerduin zal de verkiezing van de nieuwe voorzitter plaatsvinden.

Afscheid en verkiezing penningmeester CDA Overijssel
Penningmeester Karl Kiel heeft eveneens aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede bestuursperiode. Als opvolger draagt het Algemeen Bestuur Leonard Grijpma (42) uit Deventer voor.
Leonard Grijpma is in het dagelijks leven Sector Manager Retail bij de ABN AMRO Bank en is lid van het Expertisenetwerk Financiën van het CDA. Hij is duo-raadslid geweest voor het CDA in Amsterdam Zuidoost.
Ook staan we stil bij de andere wisselingen binnen het bestuur.

Politieke Rondblik
Uiteraard is er ook een politieke rondblik, met de laatste informatie uit de actuele politiek.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!
We zijn trots op onze partij en staan ook open voor geïnteresseerde niet-leden. Graag betrekken we steeds meer niet-leden bij onze bijeenkomsten. 

De agenda ziet er als volgt uit:
1.   Opening en mededelingen
2.   Vaststellen agenda
3.   Verslag Algemene Vergadering 20 mei 2019
4.   Financiën | Jaarrekening 2018 | Bericht kascontrole
5.   Afscheid bestuursleden
6.   Verkiezing penningmeester
7.   Verkiezing voorzitter
8.   Rondvraag
Pauze
9.  Politieke rondblik, met de laatste informatie uit de actuele politiek.
10. Sluiting en gelegenheid tot napraten

U bent van harte welkom op donderdag 21 november, aanvang 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden. Wij hopen met elkaar een inspirerende avond te hebben!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het CDA Overijssel,

Jan Nabers, vicevoorzitter
Alice van den Nieuwboer, secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.