23 februari 2023

Vervolgonderzoek railterminal Hessenpoort moet meer duidelijkheid bieden

Het CDA is voorstander van een vervolgonderzoek naar een railterminal in Zwolle. Uit vooronderzoek is gebleken dat er kansen voor een railterminal zijn, maar de belangen van een aantal bedrijven moet worden afgewogen tegen het ruimtebeslag dat de terminal legt op het bedrijventerrein Hessenpoort en andere (neven)effecten.

‘Het is een goede aanvulling op het goederenvervoer in de regio’, zegt Statenlid Jacob Spiker. ‘Maar we zien ook nog de nodige obstakels. Dat hebben we in de commissie Verkeer en Vervoer ook naar voren gebracht. Om dat goed in kaart te brengen is een gedegen en onafhankelijk onderzoek nodig, met de provincie en eventueel ook de gemeente Zwolle als opdrachtgever. Zodat er geen twijfel kan zijn over bedragen, aantallen en belangen. Het vooronderzoek gaat uit van een investering van 90 miljoen euro waarvan het bedrijfsleven ruim 40 miljoen euro bijdraagt

Dat Zwolle nog niet beschikt over een terminal voor de overslag van goederen is volgens Spiker een gemiste kans. Hij wijst op de Katwolderhaven. ‘Een pracht locatie, bereikbaar over water, per spoor en over de weg. Helaas zijn de spoorrails inmiddels weggehaald en Zwolle is bezig met een andere ontwikkeling van het gebied, waarvan overigens nog niet duidelijk is hoe het daarmee staat. Maar stel dat een railterminal op Hessenpoort toch niet haalbaar is, hoe mooi zijn het dan zijn om de Katwolderhaven te ontwikkelen tot water- en railterminal. De Katwolderhaven is weliswaar kleiner dan de 25 hectare waarmee nu gerekend wordt op Hessenpoort, maar het is wel een mooi alternatief.’

Het CDA is voor verschillende vervoersmogelijkheden en een railterminal past daar goed bij. Spiker: ‘De regio Zwolle doet het goed en is op weg de vierde economische topregio van Nederland te worden. Mooi is ook de samenwerking van het bedrijfsleven, het enthousiast in de markt zetten door Port of Zwolle en de goede samenwerking binnen de regio.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.