30 september 2017

Vliegen vanaf Lelystad ná herindeling luchtruim

Wat zijn de financiële gevolgen voor Schiphol als de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld? Maken die 10.000 vliegbewegingen, ± 13 vluchten per dag, van en naar Lelystad echt het verschil voor het ontlasten van Schiphol? De Statenfractie van het CDA in Overijssel heeft naar aanleiding van een onderzoek door Recron en het overleg over Lelystad Airport in de Tweede Kamer op 28 september jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. “We zijn niet blij met de opstelling van de Tweede Kamer fracties in dit dossier. In Overijssel en Gelderland is veel onrust en we zien, ondanks dat Staatssecretaris Dijksma anders beweert, nog steeds ruimte voor andere oplossingen”, vertelt woordvoerder Bouwien Rutten.

Compleet beeld
Ook wil de CDA-fractie dat er een compleet beeld wordt geschetst van alle voor- en nadelen als het vliegveld toch in 2019 wordt uitgebreid. Ook van de gevolgen van een eventuele verplaatsing van de parasport naar Twente.  “We willen graag alle gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport in kaart gebracht. Ook de mogelijk positieve economische gevolgen. De uitbreiding van Lelystad Airport heeft grote impact op de regio. We willen zo goed mogelijk inzicht krijgen in wat Overijssel te wachten staat”, licht woordvoerder economie Susan Faal toe.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.