14 november 2017

Vrijkomende agrarische gebouwen Overijssel vragen aandacht

De komende jaren stoppen steeds meer agrariĆ«rs en de verwachting is dat het aantal gebouwen dat leeg komt te staan. Dat is geen goede ontwikkeling voor de landschap van Overijssel. Vaak gaat het om gebouwen waar ook asbest op het dak ligt. 

Woordvoerder Moniek Kleinsman: "Om iets aan deze problematiek te doen moet er meer aandacht komen voor de mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed. Het CDA heeft tijdens de Statenvergadering van 8 november samen met VVD,ChristenUnie en D66 een motie ingediend om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden.  Gemeenten hanteren verschillende regels en de regelgeving rondom de agrarische bebouwing. Deze regelingen zijn vaak complex. Er is daarom behoefte aan goede voorlichting rondom vrijkomende agrarische bebouwing".

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zal er een voorstel liggen vanuit GS. 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.