31 januari 2023

Wopke Hoekstra: ‘Als CDA werken we keihard aan draagvlak’

De agrarische sector mag in eigen land onder druk staan, in het buitenland is grote interesse hoe de boeren het hier doen. ‘We hebben de beste boeren ter wereld’, aldus onze partijleider Wopke Hoekstra maandag tijdens een werkbezoek aan de Kop van Overijssel. Vanuit zijn rol als minister van Buitenlandse Zaken vertelde hij over de buitenlandse interesse voor de Nederlandse landbouw. ‘Vorige week was ik in Qatar, vanochtend nog had ik een telefoongesprek met mijn Chinese collega, en telkens weer vragen ze naar de manier waarop wij in ons land landbouw bedrijven.’

Hoekstra sprak ook over de problemen waarmee ons land momenteel te kampen heeft, in het bijzonder de stikstofreductie. ‘Afgelopen zomer zat er niemand aan tafel. Dat was niet goed, want alleen samen lossen we dit probleem op. Voor het CDA is daarbij een rol weggelegd. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat het er zonder de inbreng van het CDA een stuk slechter voor zou hebben gestaan. Als partij moeten we keihard werken aan draagvlak.’

Zelf is Hoekstra in zijn rol als partijleider in de afgelopen maanden aangeschoven bij veel keukentafels. ‘Dan hoor je schrijnende verhalen. Het doet me écht wat als drie generaties hun zorgen uiten over de toekomst van hun boerenbedrijf.’ Hij vindt daarom dat Overijssel een voorbeeld voor andere provincies is met het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) dat een oplossing moet bieden voor het stikstofprobleem, met bestaanszekerheid op de lange termijn voor agrarische bedrijven én verbetering van de natuur.

Onze lijsttrekker Rick Brink benadrukte dat het PPLG moet zorgen voor ‘een eerlijk agrarisch perspectief’ in Overijssel. ‘Pilots als de Baarlingerpolder en Markelo-Noord laten zien dat we in onze provincie op de goede weg zijn.’

Het grootste succes van de pilot van boeren en Staatsbosbeheer in de Baarlingerpolder is volgens Sander Pereboom ‘dat we na een jaar nog steeds bezig zijn’. Want, stelde hij, we hebben veel over ons heen gekregen. De voorzitter van LTO Steenwijkerland kondigde ook aan dat donderdag wordt overlegd over het oprichten van een coöperatie.

Pereboom gaf uitleg over de pilot tijdens een werkbezoek van CDA-partijleider Wopke Hoekstra aan Steenwijkerland. De Baarlingerpolder ligt dicht tegen de Weerribben aan, waardoor het noodzakelijk is om de uitstoot van zowel stikstof als ammoniak fors terug te brengen, maar ook om bodemdaling tegen te gaan. Er doen negen agrarische ondernemers mee aan de pilot waarin de provincie meedenkt over de financiering van het plan. Volgens Pereboom neemt die uitvoering zeker tien jaar in beslag.

Het werkbezoek van Wopke Hoekstra begon maandagmiddag met een bezoek aan de biologische boerderij Weerribben Zuivel van de familie De Lange in Klein Nederland, aan de rand van het nationaal park Weerribben-Wieden. Klaas de Lange staat op plek 3 van de CDA-kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.