10 juli 2020

‘Zonneladder’ provincie voor energietransitie geldt vanaf nu

De Overijsselse gemeenten moeten vanaf nu rekening houden met de regels die de provincie hanteert ten aanzien van zonneparken. Deze toezegging kreeg CDA-Statenlid Wim Duitman deze week van gedeputeerde Tijs de Bree. De provincie hanteert daartoe de ‘zonneladder’ waarin is vastgelegd dat eerst zonne-energie op (bedrijfs-)daken moet worden toegepast en dat zonneparken aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Het gaat dan vooral om de inpassing in het landschap en het betrekken van burgers bij de plannen.

Duitman diende aanvankelijk een motie voor een tijdelijke stop op de aanleg van zonneparken op landbouwgrond, in afwachting van de definitieve vaststelling van de ‘zonneladder’ door Provinciale Staten. In de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 8 juli kreeg hij evenwel van De Bree te horen dat de regels van de ‘energieladder’ al gelden sinds de vaststelling ervan door Gedeputeerde Staten op 21 april.

Gedeputeerde De Bree gaf daarbij duidelijk aan dat geen enkel zonnepark nog aangelegd mag worden zonder toetsing aan de ‘zonneladder’. De provincie gaat een verbod opleggen als er geen of onvoldoende toetsing plaats heeft gehad door de gemeente.

CDA Overijssel is tegen de aanleg van zonneparken op goede landbouwgrond. Bij een plan voor een zonnepark moet eerst worden gekeken naar beschikbare daken, dan naar bebouwing en op bedrijventerreinen als allerlaatste optie naar agrarische grond. Duitman: ‘Het is niet zo dat we helemaal geen zonneparken willen. Maar wel onder de in de ‘zonneladder’ gestelde voorwaarden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.