Wind turbine with blue gray sky
22 juni 2023

Beoogde coalitie drukt beleidswijzing windturbines door

Terwijl vijf partijen nog volop aan het onderhandelen zijn over een coalitieakkoord hebben ze alvast een forse beleidswijziging doorgevoerd door voortaan alleen clusters van vier of meer windturbines toe te staan. De gebruikelijke tussenstap via de commissie Energie en Milieu werd overgeslagen door BBB, VVD, SGP, GroenLinks en PvdA door Provinciale Staten door middel van een motie voor het blok te zetten. De beoogde coalitie heeft een ruime meerderheid en dus was het rekensommetje snel gemaakt: de motie werd aangenomen, waarmee het nieuwe windturbinebeleid een feit is.

Dat leidde tot boosheid bij een aantal fracties die lieten weten dat ze hier niet van gediend zijn. CDA-Statenlid Elske van der Mik sprak van ‘overvaltactiek’ van de vijf partijen. ‘Het gaat hier om een ingrijpende beleidswijziging. Dit riekt naar onbehoorlijk bestuur. Gemeenten gaan nu achteroverleunen en de doelstelling van voldoende duurzame energie komt steeds verder uit beeld. Wij wensen de nieuwe gedeputeerde hier veel succes mee.’

Demissionair gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) maakte duidelijk dat de beleidswijziging strikt wordt uitgevoerd en alleen nog clusters van vier of meer windturbines worden toegestaan door de provincie. ‘Zoals het in de motie staat gaan we het uitvoeren, aldus de gedeputeerde. Pogingen om de beleidswijziging nog eerst in de commissie te bespreken en daarna op de gebruikelijke manier voor besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen, liepen op niets uit.

De gemeente Tubbergen was aan het zoeken naar plek voor twee windturbines, maar is daar voorlopig mee gestopt omdat dit plan niet meer past bij het nieuwe provinciale beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.