Met de uitvoering van het langjarig programma Groene en Blauwe Diensten heeft de Provincie Overijssel fors geïnvesteerd in het Overijsselse landschap door het afsluiten van langjarige onderhoudscontracten voor kleine landschapselementen. Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit en het behoud van het landschap gehad. Vanaf 2016 worden er geen nieuwe contracten meer afgesloten, terwijl er nog steeds veel belangstelling is voor deze regeling vanuit de Overijsselse samenleving. Daarom wil het CDA dat deze regeling wordt voortgezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.