21 juni 2023

Haast maken met inspraak windturbines Mastenbroekerpolder

Het CDA vindt dat zo snel mogelijk begonnen moet worden met het betrekken van omwonenden, bedrijven in de buurt en de gemeenten bij het aanwijzen van zoekgebieden voor windturbines in de Mastenbroekerpolder. Er loopt nu al een technische studie van de provincie die duidelijk moet maken waar plek is voor windmolens in het nationaal landschap IJsseldata.

Pas als deze studie is afgerond, wordt het participatieproces in gang gezet. Dat is rijkelijk laat, meent het CDA-Statenlid Elske van der Mik die er vragen over stelde in de vergadering van Provinciale Staten. Zij pleit ervoor om het participatieproces alsnog gelijk op te laten lopen met de technische studie ‘om niet de indruk te wekken dat omwonenden, bedrijven en gemeenten buitenspel staan bij het aanwijzen van de zoekgebieden’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.