Het CDA wil de mogelijkheid onderzocht hebben om ook monumentale kerkgebouwen te laten vallen onder de bestaande subsidieregeling "transitie monumentaal erfgoed". Het onderhoud van met name kerkgebouwen met een monumentale status een snel groeiend probleem wordt. Onderhoud- en energiekosten groeien en kerkelijke gemeentes krimpen. Daar komt bij dat bestaande landelijke subsidieregelingen (BRIM) voor deze gebouwen zijn versoberd. Ook in geval monumentale kerkgebouwen niet meer of slechts ten dele voor kerkdiensten worden gehouden blijven het beeldbepalende gebouwen in dorpen en buurten die voor heel veel mensen een blijvende emotionele waarde vertegenwoordigen. Bij de behandeling van de provinciale begroting 2016 zal het CDA hier op terugkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.