08 november 2023

Algemene beschouwing CDA bij begroting 2024-2027

De dagen worden korter, de R zit weer in de maand en vandaag bespreken we in dit huis de begroting voor het aankomende jaar 2024 met daaraan gekoppeld de investeringsimpulsen.

Schouder aan schouder, dat is de titel van het coalitieprogramma van het huidige college en helaas moeten we als CDA constateren dat het huidige college de naam van zijn eigen coalitieprogramma nog niet echt eer aandoet. Schouder aan Schouder waren nou niet bepaald de gevoelens die bij ons en de Overijsselse samenleving naar boven kwamen toen we geconfronteerd werden met de motie 'Grip op Wind' en het voorstel dat onder geheimhouding heeft gelegen waar het ging over zonnepanelen op landbouwgrond. Veel gemeenten, belangengroepen en andere betrokkenen voelden zich onaangenaam verrast en vinden het nu ingewikkeld om samen met de provincie op te trekken waar het gaat om het realiseren van de RES-doelen. Ik zou dit college daarom nogmaals op willen roepen om te investeren in het herstellen van vertrouwen. Want willen we onze provincie een stap verder brengen, dan zullen we niet alleen hard moet werken, maar zeker ook samen!

Samenwerken moet we ook zeker waar het gaat om ons platteland, landbouw en natuur. Als CDA blijven we dan ook staan achter ons PPLG en we zijn blij om te zien dat ons huidige college dat ook doet, zeker nu Den Haag achteroverleunt en (nog) geen daadkracht laat zien is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor een oplossing voor onze PAS melders, een toekomstbestendige landbouwsector en natuur.  Als dat ergens kan in Nederland, dan is dat in Overijssel.

Velen van de huidige politici in Den Haag, denken dat de wereld stopt bij Amersfoort, maar zodra ik Amersfoort voorbij ben en de IJssel brug over ga, dan weet ik één ding, ik ben bijna thuis. En dat is precies hoe Overijssel voor ons voelt. Een mooie plek waar iedereen zich thuis kan voelen en onbeperkt zichzelf kan zijn. Een sterke sociale samenleving is daarvoor nodig en (beeldbepalende) evenementen zijn daarbij onmisbaar.

Het is dan ook niet voor niets dat het CDA zich de afgelopen periode heeft ingezet voor de herijking van het evenementenbeleid en het toekomstbestendig maken hiervan! We zijn blij met het feit dat onze motie op uw brede steun kon rekenen en vandaag zullen wij later in deze vergadering een amendement indienen om vooruitlopend op de herijking van het evenementenbeleid en de gesprekken die we daarover gaan voeren het bevrijdingsfestival voor volgend jaar veilig te stellen, want als we iets op dit moment beseffen dan is het wel dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

De samenstelling van deze Staten is nu ongeveer een halfjaar actief voorzitter, en tijdens de vergaderingen die er op dit moment zijn geweest is het veelal gegaan over de bereikbaarheid binnen onze provincie. Bereikbaarheid die op sommige momenten onder druk komt te staan, omdat het rijk beloften die zij eerder heeft gedaan niet nakomt. Denk bijvoorbeeld aan de N35. Als CDA willen we graag een goede oplossing voor het dorp Mariënheem waar de veiligheid onder druk staat. Wij zien graag een stevige lobby richting den Haag, eventueel gecombineerd met inzet van eigen middelen. Daarnaast zijn we content met het feit dat innovatieve vormen van (deel)vervoer hoog op de agenda staan van onze gedeputeerde.

Wat ook hoog op de agenda moet blijven staan is de inzet voor onze MKB-ondernemers en familiebedrijven. Family Next is het programma dat familiebedrijven ondersteuning biedt bij bijvoorbeeld digitalisering en innovatievraagstukken of een bedrijfsoverdracht van generatie op generatie. Dit succesvolle programma stopt aan het einde van dit jaar en op dit moment is er nog geen zicht op een vervolg. We hebben hierover gesproken in de commissievergadering en zijn tevreden met het feit dat gesprekken hierover lopen al gaf de gedeputeerde aan nog wel een steuntje in de rug te kunnen gebruiken. Dat steuntje zullen wij later in deze vergadering aan hem geven, hopende op uw steun.

Zoals u weet heeft het CDA zich altijd verzet tegen de verhoging van lasten voor onze inwoners en zullen hier dan ook scherp op blijven gedurende de aankomende jaren zeker nu uit deze begroting blijkt dat de lasten voor onze inwoners iets toenemen.

Daarnaast vonden wij het lastig om deze begroting goed de doorgronden al was het alleen maar omdat de punten en komma’s aangaande de vele investeringsimpulsen op dit moment niet duidelijk zijn. Ons college heeft aangegeven ons mee te nemen in het proces en daar vertrouwen wij op en zijn op dit moment voornemens om voor de begroting te stemmen en de daaraan gekoppelde investeringsimpulsen en wensen ons college veel wijsheid!

En dan nu tijd voor de verkiezingen op 22 november. Voor politieke partijen een spannende periode. Voor het CDA wens ik dat de aankomende verkiezingen net zo verlopen als de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 in Overijssel. Want dan zijn we weer gewoon de tweede partij van Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.