09 november 2023

CDA neemt initiatief voor behoud Bevrijdingsfestival Overijssel

Het Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei is gered. Provinciale Staten hebben op initiatief van het CDA besloten om 250.000 euro als ‘slecht weer compensatie’ beschikbaar te stellen, zodat het Bevrijdingsfestival door kan gaan en ook gratis toegankelijk blijft. De CDA-fractie diende samen met de ChristenUnie en de SP tijdens het begrotingsdebat een amendement in dat de steun kreeg van een nipte meerderheid.

Fractievoorzitter Rick Brink reageert verheugd op de eenmalige steun van de provincie voor het Bevrijdingsfestival dat financieel in problemen kwam door het slechte weer tijdens de editie van dit jaar. ‘We doen dit omdat we willen dat het Bevrijdingsfestival doorgaat en gratis toegankelijk blijft. Vrijheid is immers van ons allemaal, we moeten dat allemaal kunnen vieren. We zien daar gezinnen, kinderen en jongeren. Een hele mooie mix van bezoekers. En het is niet alleen een feest, er zit een betekenis achter. Bewustwording van wat vrijheid voor ons betekent, juist in deze tijd nu er twee verschrikkelijke oorlogen aan de gang zijn.’

Er is sprake van het opzetten van een garantiefonds van de rijksoverheid voor de Bevrijdingsfestivals die door het hele land heen op 5 mei worden gehouden. Brink: ‘De organisatoren van het Bevrijdingsfestival in Zwolle hebben ons laten weten dat het zonder steun van de provincie volgend jaar niet doorgaat. Voor de jaren daarna kan het garantiefonds uitkomst bieden als het festival opnieuw door slecht weer opnieuw in problemen komt. Maar voor komend voorjaar steken we het Bevrijdingsfestival eenmalig de helpende hand toe.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.