27 oktober 2023

CDA onder indruk van goede werk Leger des Heils

De CDA-fractie in Provinciale Staten heeft een werkbezoek gebracht aan het regiokantoor Noordoost van het Leger des Heils in Zwolle. Klaas de Lange, Wilfred Stegeman en Laura Mak gingen in gesprek met regiodirecteur Claudia van Bruggen en Martijn Folkers. Zij gaven de fractieleden een mooi inkijkje in het werk van het Leger des Heils.

Zoals met de Soepbus, waarmee in Zwolle soep wordt uitgedeeld aan dak- en thuislozen, maar ook aan mensen die eenzaam zijn. Doordat hier ook enkele professionals mee gaan, worden veel problemen vroegtijdig gesignaleerd en kan er sneller hulp worden verleend. Ook mochten de CDA-fractieleden een kijkje nemen bij de dagbesteding die het Leger des Heils heeft opgezet voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Uiteraard werd ook gesproken over de uitdagingen waarmee het Leger des Heils en haar deelnemers te maken hebben. Door de krapte op de woonmarkt en het bouwen voor specifieke doelgroepen vallen mensen uit andere doelgroepen sneller buiten de boot. Vanuit het Leger des Heils een duidelijke oproep aan de overheid om weer in te zetten op volkshuisvesting.

‘Het belang van een organisatie als het Leger des Heils en het goede werk dat zij doet voor onder andere de inwoners van Overijssel is ons maar weer eens duidelijk geworden. Dit nemen we zeker mee in onze gesprekken en plannen voor het sociale beleid in de provincie’, constateert Laura Mak.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.