12 oktober 2023

CDA ontevreden over veelvuldig schrappen bus- en treinverbindingen in Twente

Het CDA maakt zich ernstig zorgen om het openbaar vervoer in Twente. Vervoerder Keolis schrapt vanwege personeelsgebrek ‘losse ritten’ en soms zelfs worden lijndiensten een volledige dag geschrapt. ‘We krijgen heel veel signalen dat mensen blijven staan op de perrons. Dat geldt ook voor het Kamperlijntje’, zegt CDA-Statenlid Laura Mak.

‘Keolis geeft aan niet aansprakelijk te zijn voor schade die wordt veroorzaakt door het niet aanbieden van vervoer en het niet uitvoeren van de dienstregeling door personeelsgebrek. Hierdoor wordt geen vervangend vervoer geregeld en ook geen schadevergoeding aan reizigers uitgekeerd.’

Dit is onjuist, vindt het CDA. Vandaar dat Laura Mak daar woensdagavond vragen over stelde aan gedeputeerde Martijn Dadema, aangezien de provincie Keolis betaalt voor de busdiensten en regionale treinverbindingen. Ze wilde vooral weten of de gedeputeerde ervoor kan zorgen dat reizigers vervangend vervoer of een schadevergoeding krijgen bij uitval door personeelsgebrek.

Die toezegging kreeg het CDA niet, althans niet in directe zin. Dadema: ‘We zijn in gesprek met Keolis. Provinciaal, maar ook landelijk want dit probleem speelt in alle regio’s. Niet gereden ritten krijgt de vervoerder niet vergoed. We kunnen ook boetes opleggen als de dienstverlening niet zoals afgesproken is. Keolis heeft de informatievoorziening naar de reizigers al verbeterd en innovaties doorgevoerd. Daar zijn we best tevreden over.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.