27 maart 2024

CDA pleit voor veilige ‘ruiterroute’ Vloedbeltverbinding

Bij de tracékeuze voor de fietssnelweg F35 tussen Almelo en Borne moet ook gekeken worden naar een veilige route voor ruiters, fietsers, voetgangers en andere recreanten. Voor de Vloedbeltverbinding wordt een tunnel onder het spoor aangelegd nabij de oude overgang Het Vlier. Om via de tunnel naar de Kleine Doorbraak te komen moet niet alleen een omweg van 900 meter worden gemaakt, maar de tunnel wordt ook door landbouwverkeer gebruikt en is daardoor niet veilig voor kwetsbare weggebruikers.

Een ruiterroute-werkgroep heeft een alternatief bedacht, namelijk een combinatie met de fietssnelweg F35 die niet alleen langs het spoor gaat maar ook een oversteek maakt. Een motie van het CDA – mee ingediend door BBB, ChristenUnie en VVD - om hierover in gesprek te gaan met de gemeenten Almelo en Borne is door Provinciale Staten aangenomen. Gedeputeerde Staten hebben de opdracht meegekregen om ‘op redelijke termijn’ met beide gemeenten tot een tracékeuze te komen voor de F35.

Het CDA-Statenlid Laura Mak wees erop dat het verkeersluw maken van de huidige provinciale weg N743 door het dorp Zenderen van essentieel belang is om de Vloedbeltverbinding tot een succes te maken. Het zorgt ervoor dat automobilisten de rondweg verkiezen boven de weg door Zenderen. Dat bij de werkzaamheden voor de aanleg van de Vloedbeltverbinding rekening wordt gehouden met plechtigheden in het crematorium en dat gekeken wordt naar een tijdelijke oplossing voor de verkeerslichten in Zenderen was eerder al door gedeputeerde Martijn Dadema toegezegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.