18 september 2023

CDA: provincie moet afspraak rotonde Zevenhont-Zuid nakomen

De provincie moet zich aan de afspraak houden om een derde deel van de aanlegkosten van een rotonde, wegen en een fietspad bij het bedrijventerrein Zevenhont-Zuid in Genemuiden voor haar rekening te nemen. Door verschillende oorzaken, onder meer prijsstijgingen, vallen de uiteindelijke kosten hoger uit, terwijl de provincie niet meer wil betalen dan het eerder afgesproken bedrag en daarmee van de afspraak afwijkt om een derde deel van de kosten te betalen.

De CDA-fractie in Provinciale Staten is het daarmee niet eens. ‘Afspraak is afspraak. Dit past niet bij het voornemen om een betrouwbare bestuursstijl te hanteren’, zegt het CDA-statenlid Laura Mak die hierover woensdag in de commissie Verkeer en Vervoer vragen stelt aan het college van Gedeputeerde Staten.

Mak wijst erop dat de gemeente Zwartewaterland in een lastige situatie zit. ‘Met het bedrijf VeBe Floorcoverings is ook de afspraak gemaakt dat het ook een derde deel van de kosten betaalt. Hoe moet de gemeente dit bedrijf aan die afspraak houden als ook de provincie dat niet doet’, vraagt Mak zich af. Zij vindt het helemaal vreemd omdat de provincie niet alleen eigenaar is van de weg langs het bedrijventerrein, maar straks ook van de rotonde.

Het gaat om de volgende vragen:

  1. Klopt het dat in de initiële afspraken sprake was van een gelijke verdeling (ieder een derde) van de kosten onder de drie genoemde partners?
  2. Zo ja, waarom komt de provincie terug op dit standpunt en wil zij niet een derde van de daadwerkelijk geraamde kosten op zich nemen?
  3. Hoe past deze wijziging van afspraken in het voornemen tot een betrouwbare bestuursstijl zoals beschreven in het coalitieprogramma?
  4. Is de gedeputeerde zich ervan bewust dat het hierdoor onhoudbaar is om ook de andere partij (VeBe) zich te laten houden aan de afspraak over gelijke verdeling van kosten?
  5. De provincie is huidig eigneaar vna de betreffende weg en wordt toekomstig eigenaar van de rotonde. Vindt de gedeputeerde het niet onevenredig om de gmeeente op te laten draaien voor het grootste deel van de kosten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.