26 april 2024

CDA stemt in met 16 miljoen euro voor Leefbaar Platteland

De CDA-fractie in Provinciale Staten heeft van harte ingestemd met het voorstel om 16 miljoen euro uit te trekken voor de sociaaleconomische (her)ontwikkeling van het platteland. Het geld wordt gebruikt om plannen ‘van onderop’ te subsidiëren, zoals dat ook in de afgelopen jaren is gebeurd. Eerder werd daar 4 miljoen euro voor uitgetrokken, nu dus 16 miljoen.

Er zijn geen strikte richtlijnen voor subsidiëring aangegeven in het investeringsvoorstel. Volgens CDA-statenlid Elske van der Mik is dat juist goed. ‘Initiatieven van onderop houden zich niet altijd aan strakke richtlijnen zoals wij die gewend zijn om op te stellen.’ De lossere aanpak heeft in de afgelopen vier jaar bewezen dat dit goede plannen kan opleveren. ‘In goed vertrouwen op onze inwoners. Zij weten wat ze willen en wij kunnen ze in financiële zin een duwtje in de rug geven.’

Van der Mik pleitte ervoor om niet alleen goed te luisteren naar inwoners, maar ook actief op zoek te gaan naar inwoners die aarzelen om voor een startsubsidie bij de provincie aan te kloppen. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher complimenteerde Van der Mik met haar visie op het investeringsplan: ‘Ik had het niet beter kunnen uitleggen.’

Leefbaar Platteland richt zich op blijven wonen in je dorp, op versterking van de lokale economie, noaberschap, een gezonde en mooie leefomgeving en op duurzaamheid. Met bijvoorbeeld een dorpsplan waarin toekomstige ontwikkelingen worden geschetst. CDA-gedeputeerde Roy de Witte heeft daartoe in de afgelopen statenperiode al de aanzet toe gegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.