HARDENBERG - Rick Brink
11 oktober 2023

CDA uit ongenoegen over overvaltactiek zonneparken

Het CDA stemt in met het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om per direct alleen zon op dak en ongebruikte grond toe te staan, dus geen landbouwgrond, met een maximum van twee hectare. ‘We moeten zeer terughoudend zijn met het toestaan van nieuwe zonneparken’, motiveerde CDA-fractievoorzitter Rick Brink.

Brink is niet te spreken over de geheimhoudingsplicht die de leden van Provinciale Staten vijf weken geleden kregen opgelegd. ‘Het CDA is een groot voorstander van een open bestuurscultuur, vandaar dat we hiermee echt hebben geworsteld.’ Daarom werd van harte ingestemd met het opheffen van de geheimhoudingsplicht en het openbaarheid bespreken van deze ingrijpende beleidswijziging.

Hij bekritiseerde ook de manier waarop gemeenten worden overvallen. Het vertrouwen in de provinciale politiek is er volgens Brink al niet beter op geworden door de motie Grip op wind waarmee van de ene op de andere dag alleen nog clusters van minstens vier windturbines toe te staan, waardoor gemeenten en initiatiefnemers van windprojecten werden overvallen.

‘Nu overvallen we de gemeenten opnieuw. De provincie jaagt de eigen gesprekspartners opnieuw tegen zich in het harnas, dat gaat weer voor onrust zorgen want er zitten best veel plannen nog in de pijplijn’, aldus de CDA-fractievoorzitter. Hij vraagt zich ook af wat nog het verdienmodel is als een zonnepark maximaal 2 hectare groot mag zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.