14 december 2023

CDA vraagt onderzoek naar alternatief bemestingsvrije pachtgronden

Het besluit van de provincie om het bemestingsvrij houden van de pachtgronden met een jaar te verlengen, betekent dat de pachters opnieuw met een zware opgave te maken krijgen. Er moet meer mest op de markt worden afgezet, wat gemiddeld 50.000 euro per bedrijf kost. De pachtgronden zijn bemestingsvrij gemaakt om de PAS-melders te helpen, zodat ze niet te maken krijgen met handhaving.

‘Er is een mogelijk alternatief, dat door Provinciale Staten van Gelderland wordt uitgewerkt. Als boeren op vrijwillige basis 10 of 20 procent tijdelijk minder koeien gaan melken of minder pluimvee gaan houden, dan kan dat een alternatief zijn voor de maatregel van de provincie voor bemestingsvrije pachtgronden. Of boeren daadwerkelijk minder koeien melken of minder pluimvee houden kan worden geborgd door de GLB-opgave van aantallen vee per agrarische bedrijf’, aldus het CDA-Statenlid Klaas de Lange

In IPO-verband wordt hierover nog gesproken, maar een besluit kan nog geruime tijd op zich laten wachten. Daarom stelt De Lange namens het CDA de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om in navolging van het initiatief in Gelderland zelf te onderzoeken of dit een begaanbare weg is en of het mogelijk is om de boeren die besluiten 10 of 20 procent minder koeien te melken of pluimveen gaan houden hiervoor een vergoeding te bieden?

Zo ja, wanneer zijn hierover mogelijke resultaten en voorstellen te verwachten?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.