HARDENBERG - Rick Brink
31 januari 2024

CDA wil eerst goed participatieplan zien, dan pas meer geld uittrekken

Het CDA is een warm voorstander van participatie, het betrekken van inwoners bij de besluitvorming. Toch stemde de CDA-fractie woensdag tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten om 880.000 euro uit te trekken om de inwoners nog meer bij het provinciale beleid te betrekken dan nu al het geval is. Reden: er is geen plan, want dat moet nog worden gemaakt en is naar verwachting in juli gereed.

Alleen dat plan gaat al 120.000 euro kosten. ‘Daar zijn we niet tegen’, aldus CDA-fractievoorzitter Rick Brink. Ook ging de CDA-fractie mee toen D66 en SP als opstellers van een amendement dit bedrag ophoogden naar 340.000 euro, zodat dit jaar ook al met de uitvoering van het plan voor betere participatie begonnen kan worden.

Maar het restant, 5500.000 euro voor de komende vier jaar, dat was voor de CDA-fractie nu nog toch een brug te ver zonder concreet plan. ‘Het is als varen in dichte mist’, constateerde Brink. Het amendement voor een ‘knip’ in de financiering haalde het niet, waarna de CDA-fractie tegen stemde. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om zonder concreet participatieplan toch al 880.000 euro uit te trekken werd aangenomen, met de stemmen van CDA, D66, SP en JA21 tegen.

‘Het is belangrijk om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Dat kan door in gesprek te gaan inwoners over hun zorgen. Het is daarbij belangrijk om oog en oor te hebben voor wat wel de stille stem wordt genoemd, de mensen die niet snel aan de bel trekken’, legt Rick Brink uit wat het CDA van het participatieplan verwacht. Maar, voegt hij eraan toe, participatie en verwachtingen gaan hand in hand. ‘Als verwachtingen niet waar worden gemaakt, dan haken mensen snel weer af en zijn we niets opgeschoten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.