22 september 2023

CDA wil snel actie om landbouwverkeer uit centrum van Hardenberg te weren

Het CDA wil dat de provincie zo snel mogelijk landbouwverkeer toestaat op de Twenteweg (N343), zodat grote landbouwvoertuigen niet meer door het centrum Hardenberg en langs drie scholen voor voortgezet onderwijs hoeven te rijden. Er is al vaak om gevraagd en er zijn vele gesprekken over gevoerd in de afgelopen tijd, maar het CDA vindt dat de knoop nu moet worden doorgehakt. Landbouwmachines worden steeds groter en sneller en dat zorgt geregeld voor gevaarlijke situaties, vooral op de druk bereden Bruchterweg.

Als wegbeheerder van de Twenteweg heeft de provincie een zeer belangrijke stem in deze kwestie. Vandaar dat zowel CDA Hardenberg als CDA Overijssel nu bij het college van Gedeputeerde Staten aankloppen.

‘Wij vragen het college om contact te zoeken met het gemeentebestuur van Hardenberg en eventueel ook andere partijen om te zoeken naar een passende, duurzame en goede oplossing die ten goede komt aan zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid’, zegt Klaas de Lange die er namens de CDA-fractie in Provinciale Staten vragen over stelt aan Gedeputeerde Staten.

Het gaat om de volgende vragen:

  • Herkent u zich in het beeld dat wordt geschetst aangaande de vele gevoerde gesprekken en het lange traject dat is doorlopen om landbouwverkeer op de Twenteweg mogelijk te maken?
  • Kunt u aangeven waarom het nog niet gelukt is om een passende en goede oplossing te vinden?
  • Herkent u zich in het beeld dat er onveilige situaties ontstaan nu landbouwverkeer dwars door het centrum van Hardenberg rijdt?
  • Bent u bereid om contact te leggen met het gemeentebestuur en eventueel andere stakeholders om te zoeken naar een passende, duurzame en goede oplossing die ten goede komt aan zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid?
  • Bent u bereid om Provinciale Staten over de voortgang te informeren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.