13 december 2023

Onderzoek naar provinciaal fonds voor herstel noaberschap langs kanaal Almelo-De Haandrik

Het vergoeden van de schade aan de woningen en bedrijven langs het kanaal Almelo-De Haandrik heeft de volle aandacht. Het gaat dan vooral om de materiële schade, maar steeds vaker spelen sociale en maatschappelijke problemen op. De noaberschap langs het kanaal staat onder druk, terwijl bewoners en ondernemers elkaar juist zo hard nodig hebben. Buurtactiviteiten kunnen helpen om het tij te keren.

Daarom komt er een onderzoek naar het opzetten van een provinciaal fonds voor maatschappelijke initiatieven. Een motie van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en BBB is met algemene stemmen aangenomen door Provinciale Staten.

‘De bewoners moeten zo snel mogelijk geholpen worden, maar niet alleen materieel. Er is veel leed ontstaan door de problematiek langs het kanaal. Het rapport ‘Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig’ is er duidelijk over, de Kinderombudsman ook over wat het betekent voor kinderen en de invloed hiervan op het gezin, zegt het CDA-Statenlid Laura Mak, initiatiefneemster van de motie.

‘Noaberschap is een kernwaarde in onze provincie, Als die kernwaarde onder druk staat, dan moet er wat gebeuren. Vandaar dit onderzoek naar een provinciaal fonds voor maatschappelijke initiatieven.’

De CDA-fractie staat achter het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om ruimhartig om te gaan met de schadeafhandeling voor de woningen en bedrijven langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Gedeputeerde Martijn Dadema gaf aan dat er nog voor de Kerst een brief naar de bewoners gaat met een stappenplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.