HARDENBERG - Rick Brink
29 februari 2024

Ook bij andere ministeries aankloppen voor sociaaleconomische kant PPLG

Het CDA wil meer aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen van het Provinciaal Plan voor het Landelijk Gebied (PPLG), waarbij voor de financiering niet alleen wordt gekeken naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ook naar andere ministeries.

‘Voor Overijssel is het van cruciaal belang dat, willen we de PPLG-doelen halen, dat we moeten investeren in een sociaal en economisch sterk platteland’, aldus fractievoorzitter Rick Brink. Hij diende een motie in waarin Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om bij onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te kloppen om geld voor het Overijsselse platteland. De motie werd met een ruime meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.

De CDA-motie maakte deel uit van de beraadslaging over een aanvullend investeringsvoorstel van 3,8 miljoen euro voor de PPLG. Brink gaf aan dat het voor de CDA-fractie ‘best wel een worsteling’ is geweest, want het gaat om voorfinanciering van een rijksbijdrage die er misschien niet eens komt. Geld dat nodig is om door te gaan met de gebiedsprocessen die onderdeel zijn van de PPLG.

Brink: ‘Het CDA hecht grote waarde aan de energie die er nu zit in de gebiedsprocessen en kijkt daarom voorzichtig positief naar het investeringsvoorstel. Wel willen we graag dat het geld niet alleen bij de organisatie terecht komt als ‘procesgeld’, maar juist ook in de gebieden zelf.’

De CDA-fractievoorzitter wees op het gebiedsproces Markelo-Noord. ‘We ontvangen vanuit dit gebied goede berichten die mogelijk ook andere gebiedsprocessen kunnen inspireren. Van onderop beginnen lijkt hier goed aan te slaan.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.