Railroad track vanishing in the distance
28 februari 2024

Overijssel wil rechtstreekse verbinding naar Schiphol behouden

Provinciale Staten heeft vrijwel unaniem een verklaring aangenomen waarin er bij staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op wordt aangedrongen om de rechtsteekse treinverbinding vanuit Enschede naar Schiphol niet uit de dienstregeling te schrappen. Uiteraard onderschrijft ook het CDA deze oproep aan de staatssecretaris. Hieronder de volledige tekst:

Via deze brief willen wij, Provinciale Staten van Overijssel, ons ongenoegen uitspreken over het voorgenomen schrappen van de rechtstreekse treinverbinding van Enschede, Hengelo, Almelo naar Amsterdam-Zuid en Schiphol Airport. Met klem verzoeken wij de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) en onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat om deze voorgestelde verslechtering van de dienstregeling niet door te (laten) voeren.

Kortgeleden werd ons duidelijk dat de NS van plan is vanaf 2025 de directe intercityverbinding van Twente met Schiphol te schrappen, door de treinen van Twente naar Den Haag te laten rijden. Dit is de zoveelste grote verslechtering in de dienstregeling tussen Twente en de Randstad van de afgelopen jaren. Twente is de directe en frequente verbinding met Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal eerder al kwijtgeraakt. Daar waar Amsterdam en Schiphol nog via Amsterdam-Zuid rechtstreeks te bereiken was, komt deze mogelijkheid nu ook te vervallen.

Dit is een groot nadeel voor mensen, die om welke reden dan ook, baat hebben bij een directe verbinding van en naar Twente. Het gaat om veel meer reizigers dan mensen met een aansluitende vlucht vanaf Schiphol. Het gaat ook om mensen die slechter ter been zijn. Een overstap op Amersfoort zal voor deze mensen extra reistijd betekenen, omdat de drie minuten geen realistische betrouwbare overstaptijd is.

De NS geeft aan dat het gaat om een tijdelijke maatregel. Er wordt echter geen zicht geboden wanneer deze maatregel ongedaan wordt gemaakt. Ook blijft het onduidelijk of de crossplatform aansluiting van drie minuten op Amersfoort wordt gewaarborgd, met het risico dat reizigers de aansluiting missen. De voorgestelde maatregel is ook als tijdelijke maatregel voor ons onacceptabel.

Daar waar voor veel verbindingen in Nederland wordt gewerkt aan hoogfrequente verbindingen en reistijdverkorting, is de reistijd tussen Twente en de Randstad al jaren niet noemenswaardig verbeterd. De frequentie is slechts op de uiteinden van de dienstregeling marginaal verbeterd. Om dan de rechtstreekse verbindingen één voor één te verliezen is, voor ons als Provinciale Staten van Overijssel, niet acceptabel. Met deze brief ondersteunen wij als Provinciale Staten van Overijssel de inspanningen van de wethouders mobiliteit in de regio Twente en de gedeputeerden van Overijssel en Gelderland voor het behoud van de rechtstreekse treinverbinding Enschede-Schiphol Airport. Dit is namelijk cruciaal voor de leefbaarheid en werkgelegenheid van onze prachtige regio.

Immers, elke regio telt!

Provinciale Staten van Overijssel: Sanne Winkels (BBB), Laura Mak (CDA), Tiemen Jan van Dijk (VVD), Margriet Leest (GroenLinks), Emma Peetsma (PvdA), Reinier Mulder (ChristenUnie), Gerrit Jansen (PVV), Lubbert Talen (SGP), Niek Wetering (D66), Stijn Hesselink (JA21), Herman Kalter (SP), Maryse Wulf (Volt), Doortje Gühnen  (FVD).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.