02 april 2024

Terugblik op vergadering Provinciale Staten

In de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 27 maart werd het PIP vastgesteld voor de Vloedbeltverbinding die het dorp Zenderen moet ontlasten van veel doorgaand verkeer. CDA-Statenlid Laura Makkreeg de toezegging dat gekeken wordt naar een veilig ruiterpad en naar een betere afstelling van de verkeerslichten in Zenderen.

CDA-Statenlid Klaas de Lange kwam met een motie voor meer aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen van het Provinciaal Plan voor het Landelijk Gebied (PPLG).

Provinciale Staten hebben commissaris van de Koning Andries Heidema voorgedragen voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.