13 september 2023

We zijn weer aan de slag gegaan!

Het zomerreces zit erop voor Provinciale Staten. Ook de CDA-fractie begint enthousiast aan het nieuwe statenjaar. Er is de komende tijd veel belangrijk werk te doen voor Overijssel. Hoog op de agenda staat het zoeken naar oplossingen voor de woningen aan het kanaal Almelo-De Haandrik. Maar ook de PAS-melders hebben weer de volle aandacht van fractievoorzitter Rick Brink, Laura Mak Elske van der Mik, Klaas de Lange, burgerlid Wilfred Stegeman en steunfractielid Jacob Spiker.

De knoop moet nog worden doorgehakt bij de tracékeuze voor de rondweg om Zenderen, ook wel de Vloedbeltverbinding genoemd. Dan is er ook nog de provinciale begroting voor volgend jaar, ditmaal zonder de voorafgaande perspectiefnota.

En dan zijn er natuurlijk de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer, net ‘onze’ Hilde Palland en Hanneke Steen in de top-tien van de CDA-lijst. Onze volledige steun hebben ze!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.