09 oktober 2023

Werksma wil als voorzitter uitstralen dat CDA fijne club is om bij te horen

Maarten Werksma is de nieuwe voorzitter van CDA Overijssel. Hij volgde onlangs Marc Dullaert op, maar was al geruime tijd actief als bestuurslid HRM. Werksma wil als voorzitter vooral uitstralen dat het CDA ‘een fijne club is’ om bij te horen.

‘We gaan als partij door een lastige fase, maar ik geloof oprecht dat we daar bovenop komen. We hebben veel goede mensen. Als voorzitter wil ik me inzetten om het contact met de afdelingen en met de leden te versterken. Ook wil ik het belang van de regio in Den Haag bepleiten. Samen met onze kandidaat-Kamerleden Hilde Palland, Hanneke Steen, Mart van Lagen en Laura van de Giessen. En natuurlijk ook met ons Eerste Kamerlid Theo Rietkerk en onze Overijsselse burgemeesters en wethouders.’

Zwollenaar Maarten Werksma (46) is ondernemer, vader van drie tieners. Hij werd 2,5 jaar geleden lid van het CDA. Uit overtuiging. ‘Ik voel me heel erg verwant met het christendemocratische gedachtegoed. Niet alles is markt, ook niet alles is overheid. We moeten het zoeken in de kracht van de samenleving. We hebben onze cultuur en natuur in bruikleen van de generaties die na ons komen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we goede voorouders zijn’, vertolkt hij het CDA-begrip rentmeesterschap.

‘Ik geloof in een rechtvaardige overheid die onrecht bestrijdt en opkomt voor mensen die kwetsbaar zijn, dat iedereen op zijn of haar manier verantwoordelijkheid moet nemen. Daar is behoefte aan in onze maatschappij’, zegt Werksma. Mooie woorden, erkent hij. Maar het komt aan op de praktijk. ‘Dat is ons als CDA de laatste tijd niet altijd even goed gelukt en we moeten er samen aan werken om het wel goed te doen. Als voorzitter wil ik me daarvoor inzetten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.