17 december 2019

Bezoek Tweede Kamer en in gesprek met Kamerleden

Het Overijssel CDA Senioren gaf de mogelijkheid voor een bezoek aan de Tweede Kamer en de residentiestad Den Haag. Onder het gezelschap waren ook enkele Ommenaren Frans en Aly Bouwer en CDA afdeling Ommen voorzitter Jan Hekman. Diny Laarman uit Dalfsen had een mooi aansprekend programma gemaakt. Onder leiding van een gids in de bus hebben we genoten van een prachtige gidstour door Den Haag en Scheveningen. Vele internationale gebouwen in de route waren opgenomen.

Tijdens het stamppotbuffet, kwam het Tweede Kamerlid Hilde Palland uit Kampen vertellen over haar werk in de kamer. Zo vertelde ze hoe haar werkweek er uitzag en konden de aanwezigen vragen stellen. Nadien gingen we richting we Tweede Kamer. Daar werden we ontvangen door de gastdame van het landelijk CDA. Na een rondleiding inclusief uitleg over het gebouw, kwamen we in de Thorbeckezaal bijeen. In deze zaal worden ook veel commissie vergadering gehouden. Het Kamerlid sinds 23 maart 2017 Maurits von Martels uit Dalfsen gaf daar inzicht in zijn werkweek, de portefeuilles welke tot zijn taakveld behoorde en hoe het politiek handel en wandel gaat om motie ondersteund te krijgen.

De algemene conclusie van de aanwezigen was dat er hard gewerkt wordt in Den Haag. Elk fractie lid moet maandag voor tien uur zijn of haar bijdrage bij de fractie secretaris hebben in geleverd betreffende zijn of haar portefeuille. Dit wordt gebundeld en krijg elk fractielid dit onder ogen, zodat dit op dinsdagmorgen in de fractie vergadering besproken gaat worden. Met de inbreng van de voltallige fractie, gaan de woordvoerders het fractie standpunt meenemen naar de betreffende vergaderingen.

Naast al dit werk worden er circa 4.100 motie op jaarbasis door de voltallige kamer ingediend en wetend dat men circa 40 weken vergaderd betekent dit dat er ook wekelijks meer dan 100 motie gemiddeld dus aan de orde komen.

Al met al kijken we terug op een prachtige dag.

Jan Hekman
Voorzitter CDA afdelingsbestuur Ommen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.