23 maart 2019

Motie CDA geeft Kinderboerderij mogelijkheid tot aanschaffen lespakketten

De motie van het CDA, gezamenlijk ingediend met de fracties van de LPO en Christenunie, voor het beschikbaar stellen van een projectsubsidie voor de Kinderboerderij Ommen is donderdagavond door de meerderheid van de gemeenteraad van Ommen aangenomen.

Tijdens een werkbezoek van het CDA aan de Kinderboerderij gaven de vrijwilligers aan graag te willen beschikken over de lespakketten van Natuur en Milieu Educatie Overijssel om hiermee een extra impuls te geven aan hun taak van natuureducatie. Het CDA is van mening, dat de lespakketten een goede aanvulling zouden zijn op de dienstverlening van de Kinderboerderij en dat de Kinderboerderij hierdoor in staat is een waardevolle bijdrage te leveren aan het natuur- en milieubewustzijn van de gemeente Ommen. CDA-raadslid Jacqueline Tuinbeek: “Natuureducatie is belangrijk voor kinderen in Ommen, en daarnaast: hoe mooi is natuurles op locatie met de dieren om je heen. Met deze motie willen wij dan ook een positieve impuls aan natuureducatie geven en de Kinderboerderij een kans geven om hun educatieve kant te versterken”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.