Belangrijk is dat jongeren toekomstperspectief ervaren in onze gemeente. Denk aan school, werken, wonen, sport en ontspanning. Met jongeren in gesprek en luisteren naar de visie van onze toekomstige generatie. Het CDA wil extra aandacht voor kwetsbare jongeren. 
We zijn trots op sportpark Westbroek, het is zaak om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen zoals een veranderende sportbehoefte. Samen met de verenigingen en jongeren inventariseren of er behoefte is aan verbeterde of nieuwe faciliteiten en hoe dit te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.