Elske van der Mik

Woordvoerder Sociaal en Cultuur, Milieu en Energie
2e woordvoerder Ruimte en Water

Mail: [email protected]

Contactpersoon voor de CDA-afdelingen Deventer, Enschede, Olst-Wijhe, Raalte en Zwolle

Mijn naam is Elske van der Mik, ik ben moeder van twee schatten van kinderen en woon in Schalkhaar (bij Deventer). Als dierenarts werk ik bij het Ministerie van LNV waar ik beleidsmedewerker voor diergezondheid ben. De afgelopen 12 jaar ben ik raadslid geweest voor de gemeente Deventer, momenteel ondersteun ik de fractie als fractievolger.

Ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten omdat ik wil dat het in de politiek weer echt om mensen gaat. Geen besluiten vanuit ivoren torens, maar goede ideeën van onderop omarmen en met elkaar zorgen voor een sterk en stabiel Overijssel. Met vitale verenigingen, een bruisende binnenstad en krachtige kernen. Waar omzien naar elkaar vanzelfsprekend is.

De komende periode wil ik mij hier graag voor inzetten in Provinciale Staten. Dit wil ik doen door goed te luisteren wat er bij de diverse verenigingen, gemeentes en kernen moet gebeuren om voor nu en in de toekomst optimaal te kunnen functioneren. De provincie heeft al veel goede initiatieven ontwikkeld de afgelopen jaren. Ik zie het als mijn taak om deze initiatieven nog meer onder de aandacht te brengen bij organisaties, gemeentes en kernen, zodat we samen verder kunnen werken aan een sterk en stabiel Overijssel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.