Henk Oegema

Voor een klimaatbestendig en duurzaam waterschap

Ik ben Henk Oegema (59) en ben geboren en getogen in het mooie Dalfsen. Samen met mijn vrouw Rita hebben we 4 kinderen. Naast mijn melkveebedrijf ben ik sinds de vorige waterschapsverkiezingen lid van het dagelijks bestuur van het waterschap namens het CDA. Eerst voor het waterschap Groot Salland en nu van waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook voor de verkiezingen op 20 maart ben ik lijsttrekker voor het CDA van ons waterschap. Naast het melkveebedrijf ben ik altijd bestuurlijk actief geweest, onder andere bij Univé, Agrifirm, LTO, AB Oost en Coberco. Momenteel ben ik voorzitter van Plaatselijk Belang Ankum.

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Daar is in ons CDA-verkiezingsprogramma ruim aandacht voor. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. Wij gaan de campagne in met de slogan ”Voor uw natje en uw droogje.” Dat heeft te maken met het zorgen voor goed waterbeheer in natte, maar ook in de droge perioden. Wij als CDA onderschrijven het doel om in 2025 energie neutraal te opereren. Ik me graag inzetten voor een klimaatbestendig en duurzaam waterschap!

Henk Oegema, lijsttrekker CDA Waterschap Drents Overijsselse Delta

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.