Jacob Spiker

Ik ben Jacob Spiker, politiek geinspireerd door onze voormalig partijleider en premier Ruud Lubbers. Hij had altijd een luisterend oor, was bereid compromissen te sluiten, maar zei daarna ook: ‘zo gaan we het doen’! Over mezelf: Ik voel me altijd zeer betrokken bij waar ik mee bezig ben. Tegelijkertijd wil ik niet eindeloos discussiëren over iets onbelangrijks, kan ik aardig relativeren en ben ik altijd te overtuigen, mits goede argumenten worden aangedragen.

Ik ben sinds een paar jaar statenlid in Overijssel en sta nu op nummer 5 van de CDA kandidatenlijst. In 2021 ben ik tussentijds namens het CDA in de Staten van Overijssel gekomen. Na een lange periode als raadslid en fractievoorzitter was dat even wennen, maar inmiddels weet ik hoe de hazen in de provincie lopen, heb ik ondervonden hoe het is met veel partijen te vergaderen en hoe je tot meerderheden moet komen. En een beetje meer dualisme in de provincie kan overigens geen kwaad, wat dat betreft is men in mijn woonplaats Staphorst verder dan in Overijssel… Graag wil ik nog een periode door in de Staten als vertegenwoorder en verbinder van de regio met de provincie.  

Ik kijk altijd naar oplossingen want voortdurend roepen wat niet goed gaat zonder een alternatief te bieden, helpt de inwoners niet. Ik vind een betrouwbaar bestuur erg belangrijk, kijkend naar mogelijkheden. Niet vooral sturend vanuit de provincie zoals een aantal andere partijen dat willen, maar vertrouwen op de kracht van gemeenten, zij staan het dichtst bij de burgers, dus beleid maken van onderop.

Echte provinciale onderwerpen waar ik me de komende jaren voor in wil zetten zijn:

  • Mobiliteit: doorstroming en veiligheid op verbindingswegen en fietspaden
  • Openbaar vervoer: kleinere consessies (aanbestedingen) waardoor de flexibiliteit toeneemt. Waar een reguliere buslijn niet meer mogelijk is, moet er eerst een alternatief komen, dat kan bijvoorbeeld met flex bussen
  • Leefbaarheid van kleine kernen, bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik van maatschappelijk vastgoed
  • Breedtesport: versterken en uitbouwen van het Overijssels Sport- en Beweegakkoord

Stemt u mij 15 maart in de Staten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.