Miranda Wesselink

Dagelijks bestuurder

Ik ben Miranda Wesselink, 47 jaar en woonachtig in Zwolle.
In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur Zorg en Welzijn. Ik help zorginstellingen, buurthuizen en maatschappelijke initiatieven om hun ideeën in de praktijk te brengen en om hun stem te laten horen.

Daarnaast doe ik bestuurswerk. Ik zit onder andere in het bestuur van het buurthuis in Bergentheim en het landelijk bestuur van het CDAV. Ik heb Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente (afstudeerrichting milieubeleid) en Theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Namens het CDA ben ik kandidaat voor het bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ik wil het geluid van de Zwolse regio laten horen en inwoners en vrijwilligers betrekken bij het werk van het Waterschap. Mijn motto is: Water beheer je samen! Veilige dijken, voldoende en schoon water is niet alleen een taak van het Waterschap, maar een zaak van ons allemaal. Daarin moeten inwoners, bedrijven, boeren, organisaties en het Waterschap samen optrekken. Ik vraag inwoners van Zwolle en omgeving om hun steentje bij te dragen aan het voorkomen van natte voeten en hittestress. Door mee te doen met acties van het Waterschap, zoals ‘tegel eruit, plantje erin’. En door hemelwater niet weg te laten lopen via het riool, maar op te vangen in de tuin of in een regenton.

Ik pleit voor een Waterschap dat zich richt op de kerntaken, maar inwoners betrekt bij Waterbeheer en voorlichting geeft over de wijze waarop zij natte voeten en hittestress kunnen voorkomen. Bovendien vind ik het mooi dat het Waterschap dat burgerinitiatieven steunt. In de regio Zwolle houden vrijwilligers onder andere dijken en uiterwaarden schoon.

Want: Water beheer je samen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.