Openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in Overijssel. Toch blijft het gebruik van OV op veel plaatsen achter bij de verwachtingen. In de komende jaren zal hier dan ook een kwaliteitsslag gemaakt moeten worden. Zo wil het CDA bijvoorbeeld investeren in de spoorlijnen en geven we ruim baan aan innovatie in het openbaar vervoer.  Dienstverlening en tarieven beter moeten aansluiten bij de daadwerkelijke vraag. Daarmee kan de kostendekkendheid van het openbaar vervoer verbeterd worden  Het CDA maakt zich er sterk voor om ook kleine kernen bereikbaar te houden per openbaar vervoer, ook als dit extra geld kost. Dit is van belang voor de leefbaarheid. Dit kan via reguliere bussen, maar ook via de buurtbus of nieuwe vormen van vraagafhankelijk vervoer. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.