De provinciale financiën zijn in deze zittingsperiode op orde. Het CDA gaat daarbij voor een begroting die structureel sluitend is. Zowel incidenteel als meerjarig. Dit zonder dat de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting daarvoor behoeven te worden verhoogd.

Ook aan het eind van de huidige zittingsperiode zijn de provinciale financiën op orde. Sterker nog, in 2019 moet een vrije ruimte beschikbaar zijn van 40 miljoen euro om te kunnen investeren in de opgaven die dan de aandacht vragen. In 2016 is deze reservering al gerealiseerd. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota in 2017 is daar zelfs, op initiatief van het CDA nog een bedrag van 20 miljoen aan toegevoegd.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.