Op 15 maart bent ú aan zet. U bent degene die op deze dag beslist wie de inwoners van Overijssel gaan vertegenwoordigen in de Provinciale Staten. Niet spannend, zegt u? Lees dan eerst onze VerkiezingsVisie maar eens. Die gaat over u. En over uw familie, collega’s en vrienden in Overijssel. Die gaat over iedereen in onze provincie. Over ons als noabers. Want dat zijn we: buren. Als CDA Overijssel nemen we dat serieus.

Als goede buren zullen we uw belangen in de provincie behartigen (en van daaruit in Den Haag en Brussel). Met vereende krachten en onder het aloude motto: beter een goede buur dan een verre vriend. Met uw stem kunnen we als noabers samen in actie komen. Laat de verkiezingen van 15 maart dus niet aan u voorbijgaan.

Onze vijf speerpunten

1. Een sterke samenleving

Sterke ontmoetingsplekken staan borg voor een sterke samenleving. In zo’n samenleving is sprake van sociale samenhang. Door elkaar te ontmoeten in kerken, bij biljartclubs, op sportvelden en dergelijke, horen wij ergens bij en hangen we niet als los zand aan elkaar. Het CDA wil ontmoetingsplekken versterken, verduurzamen en lokale (ook kleinschalige) initiatieven ondersteunen.

2. Ruimte voor wonen en ondernemen

Als CDA zijn wij trots op wat onze provincie te bieden heeft aan cultuur en natuur: de taal, evenementen, bedrijven, dorpen, steden, landschappen. Wij zijn zullen er alles aan doen om dit zo te houden en te versterken.

3. Een vitaal platteland & sterke steden

Een goed vestigingsklimaat heeft alles te maken met leefbaarheid in de dorpen, steden en het buitengebied. In het plattelandspact zijn boeren nadrukkelijk onze bondgenoot voor het behoud van natuur en het creëren van een vitale sector.

4. Duurzaam denken en doen

Tegen de achtergrond van de huidige energiecrisis is duurzaam leven belangrijker dan ooit. Ook hierbij hanteert het CDA het begrip rentmeesterschap. Wij willen de aarde op een goede manier doorgeven aan een volgende generatie. Het betekent ook dat we oog houden voor de kwaliteit van ons landschap, de leefbaarheid voor mensen en financiële haalbaarheid.

5. Een betrouwbaar bestuur

Het CDA zoekt steeds naar authentieke en betrokken volksvertegenwoordigers, geworteld in de regio en met een moreel kompas dat gebaseerd is op onze christelijke en democratische uitgangspunten.

Het CDA wil dat de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten:

  • makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn
  • luisteren, zeggen en doen
  • daarvoor werkbezoeken afleggen tot in de haarvaten van de regio’s, in gesprek gaan en actie ondernemen
  • zich voortdurend bewust zijn van hun voorbeeldrol als het gaat om betrouwbaarheid en integriteit
  • een betrokken provinciebestuur vormen, dat voortdurend alert is op overbodige regelgeving en bureaucratie.
Er zijn geen mensen gevonden..

Lees het laatste campagnenieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.