23 april 2017

Studeren en werken of studeren zonder te werken?

CU en PvdA willen studeren in plaats van werken mogelijk maken, CDA vindt dat studeren prima naast werken kan. 9 mei besluit de raad of de motie van CU en PvdA wordt aangenomen of verworpen.

De ChristenUnie en de Partij van de Arbeid willen hoog opgeleide nieuwkomers vrijstellen van sollicitatieplicht en arbeid om zo hun studie in Nederland voort te zetten. Daarna kunnen ze in Nederland een baan kunnen zoeken die past bij hun opleiding die ze in hun land van afkomst hebben gevolgd maar in Nederland zonder vervolgopleiding niet geldig is.  

Het CDA vindt het ook belangrijk dat mensen zichzelf zoveel mogelijk ontplooien en een baan vinden die past bij hun talenten. Maar we vinden niet dat de plicht om te werken daarom opgeschort mag worden. Net als autochtone Nederlanders kunnen ze na hun dertigste prima werk en studie combineren.

Onderstaand de bijdrage over dit onderwerp tijdens de raad van 18 april door Genevive Compagner namens de CDA fractie:

Vanavond mogen we spreken over vluchtelingen en hun mogelijkheden voor studie.  Het gaat hier om mensen die hun huis hebben moeten ontvluchten, een traumatische ervaring. Zij zijn in Staphorst terechtgekomen en willen graag hun leven weer oppakken. Het zijn mensen die niet hebben gekozen voor deze situatie, ze zitten in een vreemd land en moeten wat dat betreft opnieuw beginnen.

Hoewel de vraag om vrijstelling van werk met behoud van uitkering in dit geval sympathiek klinkt, kunnen wij ons als CDA daar niet in vinden. Het college licht haar keuze duidelijk toe en ook Staphorst Werkt heeft een kritische noot geplaatst. Wij vinden dat in beginsel al onze inwoners op dezelfde wijze dienen te worden behandeld. Zouden we de mogelijkheid bieden om een studie te mogen volgen, c.q. afronden, met een vrijstelling van werk  en behoud van uitkering, dan verwachten wij dat daar veel meer mensen gebruik van willen maken. Want wanneer we dat alleen zouden toestaan voor inwoners die gevlucht zijn uit een ander land, hoe kunnen we dat dan objectief rechtvaardigen?  

Het gaat nu om hoger opgeleiden die een aantal zaken moeten bijleren om hun diploma ook in Nederland geldig te krijgen. Als dat het uitgangspunt is dan kunnen deze mensen dat ook naast hun baan bijleren. Gezien het niveau dat ze al hebben, zal dat niet al te lang hoeven duren. Er zijn meer mensen die een baan hebben die niet aansluit op hun studie, of mensen die het liefst nog iets anders zouden willen studeren. Ook deze mensen doen dat naast hun werk. Daarnaast  zijn werkgevers veelal bereid om werknemers te ondersteunen in hun studie‐ambities. Op deze wijze is men aan het werk en krijgt men de gelegenheid om zich verder te ontplooien om zo ook te verder te groeien binnen het bedrijf.

In beginsel draagt iedereen zijn of haar steentje bij. Iedereen die een uitkering ontvangt dient een arbeidsverplichting te leveren, dat geldt ook voor onze nieuwe inwoners. Naast het verrichten van die verplichting blijft er nog genoeg tijd over om te studeren, dus niet studeren in plaats van werken maar studeren naast het werken.

 

Klik hier voor de motie van CU en PvdA

Klik hier voor de raadsmemo van het college

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.