Het CDA hanteert van oudsher vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang het christendemocratisch gedachtegoed inhoud geven. Deze uitgangspunten zijn nog steeds actueel en blijven van kracht als uitgangspunt voor onze doelstellingen:

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen de natuur en het milieu, maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren van onze aarde en al haar bewoners.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Publieke gerechtigheid

Publieke gerechtigheid waarin de overheid zekerheden biedt, grenzen stelt en een bestaansminimum garandeert in de sociale zekerheid om daarmee met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. 

Solidariteit

Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakken. De overheid hanteert het solidariteitsbeginsel vanuit haar eigen taak: zij garandeert de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en maatschappelijke organisaties om te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen.

Wij hebben deze uitgangspunten vertaald naar enkele basisprincipes:

      

 1. De Samenleving, niet de overheid - Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen een samenleving, waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.

   

 2. Wij zien een taak voor iedereen - Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. Maar wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning.

   

 3. Een eerlijke economie - Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze prioriteit krijgen.

   

 4. Tegen de profiteurs - Wij willen een samenleving waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken staan we niet toe.

   

 5. De familie is ons fundament - Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een      cultuur die de familie waardeert en ondersteunt.

   

 6. Een zelfstandig en zelfbewust Staphorst, verbonden met de regio - Staphorst doet het goed in de regio, en kan als zelfstandige kleine gemeente een belangrijke rol spelen in de regio. Wij kunnen veel zelfstandig, maar zoeken daarnaast samenwerking waar dat nodig is.

   

 7. De toekomst van onze kinderen - Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om inspanningen om Staphorst structureel op orde te houden. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.