Basisprincipes

Vanuit onze uitgangspunten Publieke gerechtigheid, Gespreide verantwoordelijkheid, Rentmeesterschap en Solidariteit hebben we enkele basisprincipes geformuleerd:

 

Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

Publicaties

Een overzicht van al onze recente publicaties.

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Coalitieakkoord 2018-2022

Klik hier voor het coalitieakkoord 2018-2022

Samen, voor elkaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.