Bouwen, Bouwen, Bouwen

✓ Vaart maken op plaatsen die al zijn aangewezen
✓ Zelfbewoningsplicht
✓ Kaveluitgifte, zodat men zelf kan bouwen
✓ Nieuwe locaties aanwijzen en uitbreiden
✓ Lagere grondprijs voor starters
✓ Gemeente staat garant voor hypotheek starters

Afscheidshuis in Staphorst

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk en wij willen dat dit kan op de manier die bij je past. Daarom pleiten wij voor een afscheidshuis in Staphorst.

Ruimte voor fietsers

Wij willen meer tempo in het aanleggen van fietspaden. Denk aan de Rijksparallelweg waar veel schoolgaande jeugd langs fietst.

Uitbreiden bedrijventerreinen

Staphorster ondernemers moeten kunnen uitbreiden in onze gemeente. Daarom moet de gemeente strategische gronden aankopen voor bedrijventerreinen.

Rondweg Rouveen

De Schipgravenweg moet ingericht worden voor twee functies: als brede ontsluitingsweg van en naar de kern én met een vrij liggend pad ernaast.

Gouden vrijwilligers

De samenleving blijft draaien door alle vrijwilligers, zij zijn het cement en zorgen dat jong en oud leert om samen te werken. Daar zijn wij trots op en dat willen wij als gemeente ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.