18 april 2017

Nieuw standplaatsen beleid nodig

Het standplaatsenbeleid van de gemeente Staphorst is 13 jaar oud en moet geactualiseerd worden. Enerzijds is er behoefte aan ruimere mogelijkheden en anderzijds hebben winkeliers zorgen over hun handel als we meer standplaatsen toe staan. Om een afgewogen besluit te nemen hebben we het college gevraagd nieuw beleid voor te bereiden met verschillende opties waarbij de voor- en nadelen vermeld worden. De raad zal dan vervolgens een besluit moeten nemen over het definitieve nieuwe stansplaatsenbeleid.

Namens de CDA fractie heeft Jacob Spiker onderstaande vraag gesteld:

We hebben een college memo ontvangen over de afhandeling van ingekomen brieven over het standplaatsenbeleid. Wij betwijfelen niet dat het bestaande beleid goed wordt uitgevoerd en deze brieven goed heeft beantwoord. In de memo geeft u ook aan dat het standplaatsenbeleid dateert van 2004 en geactualiseerd moet worden. Wij zijn het daarmee eens, maar met actualiseren kan het verschillende kanten op gaan. Meer centraliseren, of juist niet. Voor de levendigheid van de gemeente juist meer plekken toestaan of moet het juist minder. Kortom, we moeten kijken naar behoefte, draagvlak, veiligheid enz. Maar dat had u zelf ook allemaal bedacht toen u concludeerde dat het standplaatsenbeleid geactualiseerd moest worden.

Wij willen dat u met een raadsvoorstel voor een nieuw standplaatsenbeleid naar de gemeenteraad komt waarin u verschillende mogelijkheden uitwerkt zoals zojuist genoemd, met vermelding van voor- en nadelen per optie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.