14 april 2021

Blij met nieuwe woningen in IJhorst, wel kritisch op het plan

We zijn blij dat er een nieuw plan in IJhorst ontwikkeld wordt. Maar dat ontslaat ons niet van de taak om kritisch te kijken naar de plannen zoals ze gemaakt zijn.
Ons eerste punt waarin we kritisch zijn op dit plan is de aansluiting bij de bestaande bebouwing. Het zou moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing. Maar deze woningen worden fors hoger dan de omliggende bebouwing. Een goothoogte van 6 meter tegenover 3,5 meter en een nokhoogte van 10,5 meter tegenover 6 meter. Daarnaast ontstaat door het hoge blok rijwoningen geen aansluiting, maar eigenlijk een afsluiting van de Ywhof. De bewoners van de Ywehof hebben een alternatief plan gemaakt, dit lijkt beter aan te sluiten bij de bestaande bebouwing. 
Het tweede punt waar we kritisch op zijn is de burgerparticipatie. Helaas moeten we opnieuw constateren dat we als gemeente ons willen laten voorstaan op een goede burgerparticipatie, maar dat dit bij bouwplannen tegenvalt. Als CDA hebben we altijd gezegd: niet teveel burgerparticipatie op ingewikkelde beleidsplannen, maar pas juist burgerparticipatie toe wanneer er iets concreets gaat veranderen in de leefomgeving van mensen. Dat is hier het geval. Maar helaas is dit plan slechts één keer gepresenteerd aan de bewoners van IJhorst en bleef het daarna stil. Graag hadden we gezien dat er meer overleg was geweest waardoor er een beter plan gemaakt kon worden. 
Dan nog twee heel concrete punten die we graag willen aanpassen in dit plan: in meerdere zienswijzes wordt gevraagd om de speelplaats van het bosje te verplaatsen naar het middengedeelte. Hierin wil de gemeente tegemoet komen, maar het wordt niet concreet vastgelegd. Het blijft benoemd als suggestie. Dit willen wij graag definitief vastleggen.
Het tweede concrete punt gaat over het bosje. De suggestie die wordt gedaan om het voetpad niet nu al aan te leggen, maar na afronding wijk lijkt ons zo gek nog niet. Dit zou dan bijv. heel mooi middels burgerparticipatie opgepakt kunnen worden door nieuwe en huidige bewoners zelf hierover te laten beslissen. Samen kijken of er een voetpad moet komen, en zo ja wat dan de beste plek is. 

(Op 13 april werd het bestemmingsplan Poeleweg door de gemeenteraad besproken. Als CDA hebben we de bovenstaande punten als belangrijkste kritische noten ingebracht. Het college gaat op onze vragen nu uitzoeken wat de tijd en kosten zijn die gemoeid zouden gaan met het wijzigen van de planvorming om de rijwoningen anders te positioneren en/of de hoogtes te wijzigen. Daarna komt dit plan met de nieuwe informatie van het college opnieuw in de raad op 11 mei.)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.