11 juni 2019

CDA zegt vertrouwen op in college

Helaas hebben we als CDA fractie het vertrouwen in het college op moeten zeggen. Dat betekent dat de SGP en de ChristenUnie zonder het CDA verder gaan als coalitie. De betekent ook dat onze wethouder Bert Krale per direct stopt. We zullen als gemeente Staphorst een betrokken en gepassioneerde wethouder gaan missen.

Fractievoorzitter Jacob Spiker heeft tijdens de raadsvergadering van 11 juni de volgende verklaring uitgesproken:

Na een lange periode van verkennen en onderhandelen is na de verkiezingen in 2018 een hernieuwde samenwerking van SGP, CU en CDA in gang gezet. Tijdens de (in)formatieperiode is indringend gesproken over de onderlinge verhoudingen en hadden we de overtuiging dat deze coalitie kon leiden tot een succesvolle samenwerking. Een goed coalitieakkoord waaruit ambitie spreekt voor onze gemeente Staphorst en drie getalenteerde wethouders die dit gezamenlijk uit zouden voeren.

Helaas is gebleken dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat we ervan hadden gehoopt en verwacht. Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel.

De gemeente Staphorst heeft recht op een goed functionerend college dat gezamenlijk de afgesproken ambities uitvoert. Dat is de afgelopen periode niet het geval geweest. Vanwege deze ongewenste bestuurssituatie, zegt de CDA-fractie het vertrouwen op in het huidige college en zullen wij niet langer onderdeel uitmaken van de coalitie.

 Wij wensen SGP en CU succes met het voortzetten van de coalitie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.