29 oktober 2019

Geen extra OZB verhoging!

In de Algemene Beschouwingen over de begroting 2020 t/m 2023 heeft de CDA fractie zich uitgesproken tegen de forse OZB verhoging die het college voorstelt. Wij vinden dat we het niet kunnen maken de OZB met meer dan 45% in vier jaar te verhogen. We moeten vooral kijken naar het niet verder uitbreiden van de ambtelijke organisatie.

Klik hier voor de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.