11 december 2018

Levensboomlocatie: speeltje van de raad of échte burgerparticipatie?

Het kan niemand in Rouveen meer ontgaan zijn: de Levensboomlocatie wordt ingevuld met het beste idee van de bevolking. Als gemeente trekken we daar behoorlijk wat tijd en geld voor uit om tot een invulling van deze locatie te komen voor en door inwoners. Kinderen konden hun idee inleveren en daar is al een winnaar uitgekomen. Er is een website gemaakt waar iedereen zijn of haar idee kan indienen. Er zijn avonden geweest waarin mensen enthousiast gemaakt moesten worden om een plan in te dienen.

Al met al zijn we straks een ruim jaar verder en dan moeten we nog starten om het beste idee handen en voeten te geven. Als CDA zijn wij zeer kritisch op dit traject. Toen de nieuwe MCR werd gebouwd, is al de verwachting gewekt dat op de oude Levensboomlocatie kavels uitgegeven zouden worden. Het getuigt niet van betrouwbaar bestuur om nu deze belofte los te laten.
En dan het proces zelf. Er zijn 34 plannen ingeleverd. Daar zitten veel plannen bij van kinderen. Een speeltuin, kinderboerderij. Niet haalbaar op deze locatie, want wie gaat dat betalen? In veel plannen komt een supermarkt voor. Tenzij de indieners van al die plannen zelf een supermarkt gaan beginnen, kunnen die plannen niet werkelijkheid worden. Kritisch kijkend, blijven er maar een paar plannen over waar goed over is nagedacht, die financieel haalbaar zijn én die binnen het kader ‘Wonen’ vallen (de gemeenteraad heeft besloten dat wat er ook komt op de Levensboomlocatie, het wel een soort van wonen moet zijn).

Is dit nu democratie zoals het bedoeld is? Krijgen we door zulke processen waarbij inwoners een jaar lang meedenken over de invulling van een plan, weer het vertrouwen terug in de politiek? Wij als CDA denken van niet. Vertrouwen krijg je door goede beslissingen te nemen en afspraken na te komen. Laten we als politiek daar aan werken en niet aan ellenlange processen om de Levensboomlocatie in te vullen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.