13 februari 2022

Onze keuzes voor Staphorst

Wij zijn blij om onze keuzes voor Staphorst te mogen presenteren! Ons verkiezingsprogramma kreeg de titel Sterk en Overtuigend mee. Woningbouw, grond voor bedrijven, een afscheidshuis, upgraden van de Schipgravenweg in Rouveen: enkele onderwerpen waar wij ons de komende vier jaar voor in willen zetten. Bij alle keuzes die wij maken bindt ons de Bijbelse boodschap van naastenliefde. Dat is onze basis, daar putten wij onze kracht uit. Wij hopen ons de komende vier jaren weer sterk en vol overtuiging in te mogen zetten voor onze prachtige gemeente. Samen maken we onze gemeente nog een beetje mooier!

Voor het gehele programma zie CDA Programma 2022 - 2026  of download ons programma hieronder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.