02 februari 2022

Verlichting buitengebied

In de raad van 18 januari hebben wij als CDA vragen gesteld over de straatverlichting in de gemeente Staphorst. Aanleiding hiervan is dat inwoners ons vroegen naar de bijzonder situering van de straatverlichting bij het nieuw gerealiseerde fietspad tussen het ziekenhuis in Meppel en de Vaartweg in Staphorst. Een project waar zowel de gemeente Meppel als de gemeente Staphorst een aandeel in hebben gehad omdat het op beide gemeentegronden is gerealiseerd. Dat het nieuwe fietspad een echte aanwinst is staat voor ons buiten kijf. Fietsers kunnen hier nu op een veilige manier gebruik van maken. Maar misschien nog wel belangrijker, ook bezoekers en bewoners van het nabijgelegen verzorgingstehuis en ziekenhuis kunnen nu op een veilige manier een wandeling maken naar het nabijgelegen prachtige Reestdal.
Maar wat is er nu bijzonder aan de straatverlichting bij dit nieuwe fietspad? Het blijkt dat de gemeente Meppel de straatverlichting aan de zijkant van het fietspad heeft geplaatst met als gevolg dat het fietspad goed verlicht is. De gemeente Staphorst heeft de straatverlichting tussen het fietspad en de openbare weg geplaatst en de straatverlichting schijnt vervolgens op de weg. Hierdoor is de weg goed verlicht maar het fietspad dus niet. Een bijzondere situatie omdat het in onze optiek belangrijker is dat het fiets- en wandelpad goed verlicht moet zijn. Na hier vragen over gesteld te hebben tijdens de raadsvergadering blijkt dat ons beleidsplan met betrekking tot de straatverlichting dit voorschrijft.  
En ja, verder kijkend zien wij bijvoorbeeld dat aan de J.J. Gorterlaan dit ook het geval is met de straatverlichting. Ook hier is de prioriteit qua verlichting gelegd op het verlichten van de openbare weg maar niet op het drukke fietspad naast de weg.

Het beleidsplan ‘licht in de openbare ruimte’ stamt uit 2014. Wat het CDA betreft wordt het tijd om deze tegen het licht te houden. Situaties zoals hierboven geschreven zijn immers niet wenselijk en kunnen beter en veiliger. Als CDA gaan wij ons hard maken dat er in de toekomst op een efficiënte manier gekeken wordt naar de plaatsing van straatverlichting en gaan we voor optimaal resultaat. Nu is het beleid: ‘In het buitengebied verlicht de gemeente zo min mogelijk.’ Wij willen dit graag omzetten naar: ‘Donker alleen waar het veilig kan, en licht waar nodig.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.